therapie ellen vermeulen ijsselstein


Vergoedingen

Therapeutische consulten kunnen in aanmerking komen voor vergoeding via de zorgverzekeraar. Vergoedingen van complementaire psychosociale hulpverlening vinden plaats vanuit de aanvullende verzekering en vallen onder alternatieve zorg. U kunt de lijst met aangesloten verzekeraars en voorwaarden op de site van de NFG vinden. Vraag ook altijd zelf bij uw verzekeraar of u in aanmerking komt.

Coaching komt niet in aanmerking voor vergoeding.


Beroepsverenigingen

Vanaf 1 januari 2017 ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NFG.

Ook ben ik lid van de overkoepelende organisatie RBCZ en TCZ.


Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft, hoop ik dat u de klacht eerst bij mij bespreekt zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. In het geval dat dat niet voldoende is, kunt u bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris terecht. Wilt u weten hoe dat werkt, kunt u dat hier op de site van NFG nalezen.


Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN.pdf


Privacy regelement

Zoals de AVG vereist, kunt u hieronder het privacy regelement downloaden.

Voor het invullen van gegevens via de website: 20180524 NFG privacy policy website.pdf

Voor het verwerken van uw gegevens indien u client bent: 20180525 Privacyreglement.pdf